Popular

LIASA Library Week Launch 2023
The swearing in of New Councilor Mr Bigboy Trevor Zondi.
Matric Awards of 2023
Information Regulator at Socolile Hall.
The municipality collaborated with uMgibe Farming Organics, UMEDA, BRICS Women in Business Alliance.

LIASA Library Week Launch 2023

As a courtesy, I would like to let you know that the LIASA Library Week Launch 2023 which was held at the Council Chambers in New Hanover yesterday was a great success. Even though we had problems with the network early, it seemed to get better. The event was streamed live on teams as well…

Read More

Information Regulator at Socolile Hall.

Ward 14 community engagement conducted by Information Regulator at Socolile Hall in ward 14. The Information Regulator (South Africa) is an independent body established in terms of section 39 of the protection of personal information act 4 of 2013. It is subject only to the law and the constitution and it is accountable to the…

Read More

The municipality collaborated with uMgibe Farming Organics, UMEDA, BRICS Women in Business Alliance.

The municipality collaborated with uMgibe Farming Organics, UMEDA, BRICS Women in Business Alliance in hosting a Stop Hidden Hunger Summit at Bon Accorde. The event was to launch the Stop Hidden Hunger program. Presentations centred around different ways in which stakeholders can work together to fight hudden hunger and to to ensure sustainability of their…

Read More

Operation Sgalelekile obu kaNdlebezembuzi Sportfield.

Operation Sgalelekile obu kaNdlebezembuzi Sportfield, ubuyise amathemba kumphakathi waseMshwathi ka Ward 12 . Lokhu kulandela ukuthi uMasipala usebenze ngokubambisana noMnyango Waka DSD ukuletha izidingo zabantu ebantwini. u MEC Waka DSD umama uKhoza ufike nezindodla zokudla okunikezwe abantu abantulayo. Babalelwa ku 200 abantu baka Ward 12 kaSwayimane abahlomule kulolu hlelo . Umeya waseMshwathi ubaba uMandla Zondi…

Read More

Izikole ezimbili zaseMshwathi okuyiSwayimana High kanye neGobizembe high ezikaSwayimane zihlomule ngama bhayisikili.

Izikole ezimbili zaseMshwathi okuyiSwayimana High kanye neGobizembe high ezikaSwayimane zihlomule ngama bhayisikili awu 400. UsekelaNgqongqoshe woMnyango wezokuthutha u Ms Sindisiwe Chikunga uvakashele lezi zikole elethe lezi zingqayika ezizosiza abafundi abahlala buqamama nesikole. UMeya waseMshwathi ubaba uMandla Zondi ubongele abafundi ngomhlomulo abawutholile.

Read More
BPC REPORT 4: 1.2.0 Free 22/09/2023 23:01:21 Active Has SSL Checklist Table Built